facebook

Medium link

Paragony fiskalne

1 kwietnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013, poz. 363.

Po upływie okresu przejściowego przewidzianego w ww. rozporządzeniu, tj. od 1 października 2013 r., na paragonie fiskalnym powinny pojawić się nowe informacje. Po pierwsze jest to NIP nabywcy, tj. pacjenta na jego żądanie oraz nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację. Mając na uwadze problemy, jakie może rodzić wskazanie przez lekarzy nazwy usługi medycznej pozwalającej na jej jednoznaczną identyfikację oraz istnienia zagrożenia naruszenia tajemnicy lekarskiej, prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystąpił 18 kwietnia 2013 r. do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie. Minister Finansów w piśmie z 18 czerwca 2013 r. odmówił wydania interpretacji ogólnej w zakresie dotyczącym usług medycznych, stwierdzając, że nie widzi uzasadnienia do jej wydania, ze względu na brak zidentyfikowania w tym obszarze rozbieżnych interpretacji indywidualnych. Z treści wskazanego pisma można jedynie wywnioskować, że przy określaniu przez lekarzy nazwy usługi, można co do zasady wykorzystać nazewnictwo stosowane w opracowanym i obowiązującym cenniku świadczeń medycznych danej jednostki. Ponadto 12 września 2013 r. minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą wszystkich podatników zobowiązanych do prowadzenia kas fiskalnych.

Początek strony