facebook

Medium link

Skład Komisji Etyki VIII kadencji

Przewodniczący
dr n. med. Jakub Trnka

Członkowie:
Aleksander Błaszczyk
Michał Jeleń
Urszula Kanaffa-Kilijańska
Piotr Knast
Marta Pilak
Barbara Polek
Iwona Świętkowska
Andrzej Wojnar
Krzysztof Wronecki
Franciszek Zawiślak

Początek strony