facebook

Medium link

Skład Komisji Współpracy Międzynarodowej VIII kadencji

Przewodnicząca
dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska

Członkowie:
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Piotr Cierpikowski
Violetta Duży
Piotr Drozdowski
Łukasz Gojny
Agnieszka Janus
Marta Kornacka
Ireneusz Łątkowski
Alicja Marczyk-Felba
Iwona Mielczarek-Kawałko
Michał Pardel
Adriana Piertaszkiewicz
Beata Pregiel
Robert Seifert
Małgorzata Sęk
Katarzyna Solarz
Karmena Stańkowska
Henryk Szlemp
Iwona Świętkowska
Jakub Trnka
Dominika Zielonka

Początek strony