facebook

Medium link

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Obwieszczenia Ministra Zdrowia

Uchwały

 • Uchwała nr 211/2011 DRL
  w sprawie wysokości opłat za wydawane przez DIL dokumenty
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r.
  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
  • Załączniki do uchwały Nr 1/17/VII - REGULAMIN szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta/lekarz stomatolog uzyskiwał zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w okresie od 1990 r. do 1997 r.
  • Załącznik Nr 3 do uchwały - Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta/lekarz stomatolog uzyskiwał zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w okresie od 1921 r. do 1989 r.
  • Załącznik Nr 4 do uchwały - Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta uzyskiwał specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w okresie od 1951 r. do 2016 r. oraz wykaz czteroznakowych kodów specjalności uzyskiwanych na podstawie tych aktów prawnych
 • Uchwała nr 17/07/V NRL z dnia 14.09.2007 r.
  w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Stanowiska

Początek strony