Wrocław, dnia 09.12.2020 r.

Komunikat
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
w sprawie sposobu składania wniosków o modyfikację uprawnień w systemie SMK.

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z powodu sytuacji epidemiologicznej Rejestr Lekarzy DIL we Wrocławiu, w zakresie składania wniosków o modyfikację uprawnień w systemie SMK rekomenduje składanie wniosków z wyłączeniem kontaktu osobistego.

  1. W związku z powyższym absolwenci wyższych uczelni medycznych mogą przesłać wniosek o modyfikację uprawnień oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów za pomocą platformy gov.pl  do czego wymagany jest profil zaufany ePUAP.
  2. Osoby, które ukończyły co najmniej 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oraz osoby, które ukończyły co najmniej 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym mogą założyć konto w systemie SMK.
    Warunkiem dokonywania czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie osoby, która założyła konto i weryfikacja jej uprawnień.
    Weryfikacji uprawnień dokonuje okręgowa izba lekarska właściwa ze względu na siedzibę uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym na podstawie oryginału zaświadczenia wydanego przez właściwą uczelnię. Wniosek o modyfikację uprawnień oraz ww. zaświadczenie należy złożyć za pomocą platformy gov.pl do czego wymagany jest profil zaufany ePUAP.

Poradnik dot. sposobu wysyłania wniosku za pomocą platformy gov.pl  jest dostępny pod adresem https://www.dilnet.wroc.pl/files/wniosek_epuap.pdf

Jednocześnie przypominamy, że termin 15 lipca lub 30 listopada dotyczy składania zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w Centrum Egzaminów Medycznych.

Mając powyższe na uwadze wniosek o modyfikację uprawnień przesłany za pomocą platformy gov.pl powinien wpłynąć do DIL do dnia 14  lipca lub 29 listopada  aby był czas na poprawienie ewentualnych błędów.

Przewodnicząca Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego

lekarz Małgorzata Niemiec

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?