Komunikat dot. terminu składania dokumentów na staż podyplomowy

Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że absolwenci wyższych uczelni medycznych, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy na terenie działania naszej Izby winni złożyć w biurze DIL (Rejestr Lekarzy – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45, I piętro , pokój nr 1.07) wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w terminie:

do dnia 31 stycznia – rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 1 marca
do dnia 31 lipca – rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 1 października

Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w celu odbycia staż u podyplomowego jest warunkiem otrzymania miejsca stażowego.

Przewodnicząca
Komisji ds. Rejestracji lekarzy
i ds. Stażu Podyplomowego
lek. Małgorzata Niemiec

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?