facebook

Medium link

Druki do pobrania

Indywidualna praktyka lekarska

Grupowa praktyka lekarska

  • Wniosek A-2 o wpis do rejestru
    Dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność leczniczą w ramach grupowej praktyki lekarskiej, którzy po raz pierwszy występują o wpisanie do rejestru. Dotyczy również lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność leczniczą w ramach grupowej praktyki lekarskiej, którzy zamierzają prowadzić grupową praktykę lekarską na obszarze kolejnej izby (praktyka już wpisana do rejestru i posiadająca księgę rejestrową).
  • Wniosek B-2 o zmianę wpisu
    Dotyczy zmiany danych dotyczących grupowej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru (obejmującej zmianę danych praktyki, listy wspólników lub partnerów, zmiany dotyczące zakresu udzielanych świadczeń i miejsca wykonywania praktyki przez wspólników lub partnerów spółki, uzyskanego kolejnego ubezpieczenia OC przez wspólników a także uzyskania akredytacji dotyczącej jakości udzielanych świadczeń lub akredytacji do kształcenia podyplomowego).
  • Wniosek C-2 o zmianę wpisu
    Dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki informujących o skreśleniu grupowej praktyki wykonywanej na obszarze jednej z izb (wniosek należy złożyć do okręgowej rady, która dokonała wpisu do rejestru). Dotyczy również lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki informujących o zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej w formie grupowej praktyki (wykreślenie z księgi rejestrowej); wniosek należy złożyć do każdej okręgowej rady, która dokonała wpisu do rejestru.
Początek strony