facebook

Medium link

Obowiązek składania elektronicznych sprawozdań statystycznych

Wersja do druku

Wrocław, dnia 8 stycznia 2018 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowiai Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

ZP-ZPSM.0442.2.2018EC

Indywidualne i grupowe praktyki lekarzy i lekarzy dentystów funkcjonujące
w województwie dolnośląskim

Pragnę przypomnieć o ustawowym obowiązku sporządzania i przekazywania przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne i grupowe praktyki sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia o symbolu MZ, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. (j.t. Dz.U. z 2016 r,, poz. 1068 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2016, poz.1426 ze zm.).

W związku z prowadzoną działalnością leczniczą lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są złożyć do Wojewody Dolnośląskiego sprawozdania MZ-88 i MZ-89. Ponadto, w zależności od wykonywanej działalności, sporządzenia wymagają poniższe sprawozdania:
1. MZ-11 - udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
2. MZ-14 - udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową,
3. MZ-15, MZ-19 - udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie zdrowia psychicznego,
4. MZ-24 - udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Jednocześnie zachęcam Państwa do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), administrowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w niniejszym systemie wymaga rejestracji. W tym celu na stronie logowania https://ssoz.ezdrowie.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Wygenerowany formularz należy przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, fax 71 340 63 89 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po zweryfikowaniu danych na wniosku, konto użytkownika zostanie aktywowane.

Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w roku ubiegłym są nadal aktywne i nie wymagają powtórnej rejestracji.

Sprawozdania można wypełnić również w formie papierowej i przesłać drogą tradycyjną lub złożyć osobiście w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej, I piętro, pokój 1109 i 1110A (skrzydło B - lewa strona holu głównego).

Formularze sprawozdań należy pobrać i wydrukować ze strony www.csioz.gov.pl > Statystyka > Formularze. Z powodu zmian w formularzach prosimy nie korzystać z druków z roku poprzedniego.

Osoby, które w 2017 roku nie prowadziły działalności w ramach indywidualnej praktyki lub prowadziły działalność jedynie na rzecz innych podmiotów leczniczych nie są zobowiązane do składania sprawozdań statystycznych.

Sprawozdania należy przekazać zgodnie z terminami wskazanymi w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Szczegółowych informacji o obowiązującej sprawozdawczości udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej pod numerami teł.: 71 340- 62-58, 71 340-62-79, 71 340-69-38.

Podstawę wypełniania formularzy stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że ustawodawca w art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.) przewidział
nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Dyrektor Wydziału Zdrowa i Polityki Społecznej
Iwona Drelichowska-Stopa

Początek strony