Początki Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej sięgają roku 1991. Z inicjatywą utworzenia LKPK wyszła lek. dent. Teresa Bujko, przewodnicząca Komisji Socjalnej I kadencji. Na jej wniosek, 27 września, członkowie KS wybrali podczas posiedzenia skład Komisji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. I walne zgromadzenie członków-założycieli LKPK odbyło się 18 października.

W jego trakcie wyłoniono zarząd, w skład którego weszli:

Krystyna Gniatkowska-Gładysz – przewodnicząca

Zbigniew Machaj – zastępca przewodniczącego

Danuta Majewska – sekretarz

Stanisław Furtan – skarbnik

Członkowie:

Elżbieta Krysińska, Alicja Janowicz-Koszorek, Urszula Kościuk.

Na rewizorów LKPK wybrano:

Piotra Laskę – przewodniczący

Halinę Balicką i Alicję Marczyk-Felbę – członkowie

Kasa funkcjonuje do dziś i stale wspiera swoich kredytobiorców.

Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej
przewodnicząca – dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz
wiceprzewodnicząca – dr Teresa Gajewska
skarbnik – dr Danuta Majewska
członek – dr Teresa Bujko

Komisja Rewizyjna Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej
przewodniczący – dr Zygmunt Markiewicz
wiceprzewodnicząca – dr Wanda Milczanowska
członkowie: dr Piotr Laska, dr Bogusław Makuch

Wkład

Pożyczka

Spłata - 15 rat

Spłata - 24 raty

Poręczyciele

WPIS + SKŁ

1000 zł

14 x 70 zł

1 x 20 zł

23 x 40 zł

1 x 80 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

600 zł

2000 zł

14 x 135 zł

1 x 110 zł

23 x 85 zł

1 x 45 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

1200 zł

3000 zł

15 x 200 zł

24 x 125 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

1500 zł

4000 zł

14 x 270 zł

1 x 220 zł

23 x 170 zł

1 x 90 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

2500 zł

5000 zł

14 x 340 zł

1 x 240 zł

23 x 210 zł

1 x 170 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

2500 zł

6000 zł

15 x 400 zł

24 x 250 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

2500 zł

7000 zł

14 x 470 zł

1 x 420 zł

23 x 295 zł

1 x 215 zł

2 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

3000 zł

8000 zł

14 x 540 zł

1 x 440 zł

23 x 335 zł

1 x 295 zł

2 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

4000 zł

10000 zł

14 x 670 zł

1 x 620 zł

23 x 420 zł

1 x 340 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

5000 zł

12000 zł

15 x 800 zł

24 x 500 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

6000 zł

14000 zł

14 x 940 zł

1 x 840 zł

23 x 585 zł

1 x 545 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7000 zł

15000 zł

15 x 1000 zł

24 x 625 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7000 zł

16000 zł

14 x 1070 zł

1 x 1020 zł

23 x 670 zł

1 x 590 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7500 zł

17000 zł

14 x 1150 zł

1 x 900 zł

23 x 710 zł

1 x 670 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7500 zł

18000 zł

15 x 1200 zł

24 x 750 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

8000 zł

20000 zł

14 x 1350zł

1 x 1100 zł

23 x 840 zł

1 x 680 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

9000 zł

22000 zł

14 x 1560 zł

1 x 160 zł

23 x 916 zł

1 x 932 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

10000 zł

24000 zł

15 x 1600 zł

24 x 1000 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

Wniosek o udzielenie pożyczki

Wniosek o pożyczkę

Deklaracja przystąpienia do Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu

Deklaracja

Statut Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej

Statut
Kontakt Kontakt

Ewa Świerska
tel. 71 798 80 71
Biuro i Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej
Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej

E-mail: lkpk@dilnet.wroc.pl

Godziny przyjęć Kontakt

wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-16:00

Numer konta bankowego Kontakt

BGŻ S.A. oddz. Wrocław
64 2030 0045 1110 0000 0035 5040

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?