Początki Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej sięgają roku 1991. Z inicjatywą utworzenia LKPK wyszła lek. dent. Teresa Bujko, przewodnicząca Komisji Socjalnej I kadencji. Na jej wniosek, 27 września, członkowie KS wybrali podczas posiedzenia skład Komisji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. I walne zgromadzenie członków-założycieli LKPK odbyło się 18 października.

W jego trakcie wyłoniono zarząd, w skład którego weszli:

Krystyna Gniatkowska-Gładysz – przewodnicząca

Zbigniew Machaj – zastępca przewodniczącego

Danuta Majewska – sekretarz

Stanisław Furtan – skarbnik

Członkowie:

Elżbieta Krysińska, Alicja Janowicz-Koszorek, Urszula Kościuk.

Na rewizorów LKPK wybrano:

Piotra Laskę – przewodniczący

Halinę Balicką i Alicję Marczyk-Felbę – członkowie

Kasa funkcjonuje do dziś i stale wspiera swoich kredytobiorców.

Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej
przewodnicząca – dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz
wiceprzewodnicząca – dr Teresa Gajewska
skarbnik – dr Danuta Majewska
członek – dr Teresa Bujko

Komisja Rewizyjna Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej
przewodniczący – dr Zygmunt Markiewicz
wiceprzewodnicząca – dr Wanda Milczanowska
członkowie: dr Piotr Laska, dr Bogusław Makuch

Wkład

Pożyczka

Spłata - 15 rat

Spłata - 24 raty

Poręczyciele

WPIS + SKŁ

1000 zł

14 x 70 zł

1 x 20 zł

23 x 40 zł

1 x 80 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

600 zł

2000 zł

14 x 135 zł

1 x 110 zł

23 x 85 zł

1 x 45 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

1200 zł

3000 zł

15 x 200 zł

24 x 125 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

1500 zł

4000 zł

14 x 270 zł

1 x 220 zł

23 x 170 zł

1 x 90 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

2500 zł

5000 zł

14 x 340 zł

1 x 240 zł

23 x 210 zł

1 x 170 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

2500 zł

6000 zł

15 x 400 zł

24 x 250 zł

2 poręczycieli w tym 1 członek LKPK

2500 zł

7000 zł

14 x 470 zł

1 x 420 zł

23 x 295 zł

1 x 215 zł

2 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

3000 zł

8000 zł

14 x 540 zł

1 x 440 zł

23 x 335 zł

1 x 295 zł

2 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

4000 zł

10000 zł

14 x 670 zł

1 x 620 zł

23 x 420 zł

1 x 340 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

5000 zł

12000 zł

15 x 800 zł

24 x 500 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

6000 zł

14000 zł

14 x 940 zł

1 x 840 zł

23 x 585 zł

1 x 545 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7000 zł

15000 zł

15 x 1000 zł

24 x 625 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7000 zł

16000 zł

14 x 1070 zł

1 x 1020 zł

23 x 670 zł

1 x 590 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7500 zł

17000 zł

14 x 1150 zł

1 x 900 zł

23 x 710 zł

1 x 670 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

7500 zł

18000 zł

15 x 1200 zł

24 x 750 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

8000 zł

20000 zł

14 x 1350zł

1 x 1100 zł

23 x 840 zł

1 x 680 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

9000 zł

22000 zł

14 x 1560 zł

1 x 160 zł

23 x 916 zł

1 x 932 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

10000 zł

24000 zł

15 x 1600 zł

24 x 1000 zł

3 poręczycieli w tym 2 członków LKPK

Wniosek o udzielenie pożyczki

LKPK_WN_1

Deklaracja przystąpienia do Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu

Deklaracja__lkpk

Ramowy Statut Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej

Statut__LKPK
Kontakt Kontakt

Ewa Świerska
tel. 71 798 80 71
Biuro i Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej
Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej

E-mail: lkpk@dilnet.wroc.pl

Godziny przyjęć Kontakt

wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-16:00

Numer konta bankowego Kontakt

BGŻ S.A. oddz. Wrocław
64 2030 0045 1110 0000 0035 5040

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?