Indywidualna praktyka lekarska

Oświadczenie o wykonywaniu zawodu w ramach praktyki lekarskiej

Pobierz plik

Oświadczenie - właściciel podmiotu

Pobierz plik

Wniosek A-1

Wniosek o wpis do rejestru Dotyczy lekarza, który po raz pierwszy zostaje wpisany do rejestru jako lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki.

Pobierz plik

Załącznik do wniosku A-1

Informacja o kolejnych miejscach wykonywania praktyk Dotyczy lekarza informującego o więcej niż jednym miejscu wykonywania praktyki lekarskiej w gabinecie i w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, lub w kilku przedsiębiorstwach – w przypadku praktyki prowadzonej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Pobierz plik

Wniosek B-1.2

Wniosek o zmianę wpisu Dotyczy lekarza, który dokonuje zmiany wpisu w rejestrze obejmującej zmianę danych dotyczących działalności leczniczej (np. zakres działalności leczniczej, zakres świadczeń zdrowotnych, miejsce wykonywania praktyki w ramach praktyki już wpisanej do rejestru, informacja o kolejnym ubezpieczeniu OC, uzyskanie akredytacji dot. jakości udzielanych świadczeń lub akredytacji dot. kształcenia podyplomowego).

Pobierz plik

Załącznik do wniosku B-1.2

Informacja o kolejnych miejscach wykonywania praktyki Dotyczy lekarza informującego o zmianie wpisu obejmującego kilka kolejnych miejsc wykonywania praktyki.

Pobierz plik

Wniosek C-1

Wniosek o wykreślenie wpisu Dotyczy lekarza, który wykreśla dane dotyczące jednej z wykonywanych praktyk lekarskich (wniosek należy złożyć do okręgowej rady, która dokonała wpisu do rejestru). Dotyczy również lekarza, który wykreśla dane dotyczące działalności leczniczej z rejestru (zaprzestaje wykonywać praktykę w każdej formie - wykreślenie z księgi rejestrowej) wniosek należy złożyć do każdej okręgowej rady, która dokonała wpisu do rejestru. Lekarz, który wykreśla jeden z rodzajów praktyk a wpisuje drugi powinien wypełnić jednocześnie wnioski B-1.1 i C-1.

Pobierz plik

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Obejmuje zmianę danych dotyczących miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.

Pobierz plik

Grupowa praktyka lekarska

Wniosek A-2

Wniosek o wpis do rejestru Dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność leczniczą w ramach grupowej praktyki lekarskiej, którzy po raz pierwszy występują o wpisanie do rejestru. Dotyczy również lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki, wykonujących działalność leczniczą w ramach grupowej praktyki lekarskiej, którzy zamierzają prowadzić grupową praktykę lekarską na obszarze kolejnej izby (praktyka już wpisana do rejestru i posiadająca księgę rejestrową).

Pobierz plik

Wniosek B-2

Wniosek o zmianę wpisu Dotyczy zmiany danych dotyczących grupowej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru (obejmującej zmianę danych praktyki, listy wspólników lub partnerów, zmiany dotyczące zakresu udzielanych świadczeń i miejsca wykonywania praktyki przez wspólników lub partnerów spółki, uzyskanego kolejnego ubezpieczenia OC przez wspólników a także uzyskania akredytacji dotyczącej jakości udzielanych świadczeń lub akredytacji do kształcenia podyplomowego).

Pobierz plik

Wniosek C-2

Wniosek o zmianę wpisu Dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki informujących o skreśleniu grupowej praktyki wykonywanej na obszarze jednej z izb (wniosek należy złożyć do okręgowej rady, która dokonała wpisu do rejestru). Dotyczy również lekarzy, lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki informujących o zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej w formie grupowej praktyki (wykreślenie z księgi rejestrowej); wniosek należy złożyć do każdej okręgowej rady, która dokonała wpisu do rejestru.

Pobierz plik

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?