01.03.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858), przesyła informację, że w dniu 28.02.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, zgodnie z ogłoszeniami postepowań.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do dokumentów

27.02.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858), przesyła informację, że w dniu 26.02.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zgodnie z ogłoszeniami postepowań.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do dokumentów: [ 1 ] [ 2 ]

20.02.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w §3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858) informuje, że 20.02.2024 r. zostało ogłoszonych 9 postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zgodnie z informacjami o ogłoszeniu postępowania.

Załączone informacje dotyczą postępowań o kodach:

01-24-000092/PSY/04/1/04.1708.007.02/01
01-24-000093/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
01-24-000094/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
01-24-000095/PSY/04/1/04.9901.300.03/01
01-24-000096/PSY/04/1/04.2703.001.02/01
01-24-000097/PSY/04/1/04.9901.300.03/01
01-24-000098/PSY/04/1/04.9902.400.03/01
01-24-000099/PSY/04/1/04.9902.300.02/01
01-24-000100/PSY/04/1/04.9901.300.03/01

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do dokumentów

20.02.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858), przesyła informację, że w dniu 19.02.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zgodnie z ogłoszeniami postepowań.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do archiwum zip (18 dokumentów)

13.02.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858) informuje, że 13.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju opieka paliatywno – hospicyjna, zgodnie z informacją o ogłoszeniu postępowania

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do dokumentu

13.02.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w §3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858) informuje, że 13.02.2024 r. zostało ogłoszonych 5 postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju leczenie stomatologiczne, zgodnie z informacjami o ogłoszeniu postępowania.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do dokumentu

09.02.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia informacje o ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Link do dokumentu

30.01.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawia informację o ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

Link do dokumentu

29.01.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858), przesyła informację, że w dniu 26.01.2024 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024, zgodnie z ogłoszeniami postępowań

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Linki do dokumentów: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

23.01.2024r.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła w załączeniu informacje o ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Link do dokumentu

05.01.2024

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w §3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858) informuje, że 05.01.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju leczenie szpitalne, zgodnie z informacją o ogłoszeniu postępowania.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Link do dokumentu

13.12.2023

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858), przesyła informację, że w dniu 13.12.2023 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024, zgodnie z ogłoszeniami postępowań.

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

Linki do dokumentów: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

12.12.2023

Zakład Karny w Głubczycach

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych osadzonym przez Lekarza Medycyny Pracy w Zakładzie Karnym w Głubczycach,

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH OSADZONYM PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY W ZAKŁADZIE KARNYM W GŁUBCZYCACH

Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2561) ogłasza KONKURS i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych osadzonym przez Lekarza Medycyny Pracy u Organizatora.

Linki do dokumentów: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

08.12.2023

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858) informuje, że 08.12.2023 r. zostały ogłoszone postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zgodnie z ogłoszeniem postępowań.

Link do dokumentu

07.12.2023

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858), przesyła informację, że w dniu 07.12.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 w trybie rokowań w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zgodnie z ogłoszeniem postępowania.

Link do dokumentu

Ogłoszenia o postępowaniach zostały opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

06.12.2023

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zapisu w § 3, ust. 5, pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1858) informuje, że 06.12.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  roku 2024 w rodzaju opieka paliatywno – hospicyjna, zgodnie z informacją o ogłoszeniu postępowania.

Link do dokumentu

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej DOW NFZ: www.nfz-wroclaw.pl

27.11.2023

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław w oparciu o zapis § 3 ust.5  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy przesyła informację, że w dniu 2 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i latach następnych w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, zgodnie z ogłoszeniem postępowania.

Linki do dokumentów:[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?