Oświadczenia

Oświadczenie RODO

Pobierz plik

Oświadczenie - właściciel podmiotu

Pobierz plik

Oświadczenie o stażu podyplomowym lekarza

Pobierz plik

Oświadczenie o utraceniu dokumentu prawo wykonywania zawodu

Pobierz plik

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Pobierz plik

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu

Pobierz plik

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu

Pobierz plik

Oświadczenie o wykonywaniu zawodu w ramach praktyki lekarskiej

Pobierz plik

Oświadczenie o niekaralności

Pobierz plik

Oświadczenie o niekaralności

Pobierz plik

Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w serwisie internetowym NIL (www.nil.org.pl)

Pobierz plik

Wnioski

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu prawo wykonywania zawodu

Pobierz plik

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności (ZUS)

Pobierz plik

Wniosek W-1

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia LEP/LDEP, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej

Pobierz plik

Załącznik do wniosku W-1 - Wniosek skierowania na staż

Pobierz plik

Wniosek W-1A

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożenia testu umiejętności, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (dla lekarza – obywatela państwa członkowskiego UE)

Pobierz plik

Wniosek W-2

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej

Pobierz plik

Wniosek W-2A

Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (dla lekarza – obywatela państwa członkowskiego UE)

Pobierz plik

Wniosek W-2B

Wniosek o przyznanie/ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (dla lekarza cudzoziemca)

Pobierz plik

Wniosek W-2C

Wniosek o przyznanie/ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu, w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (dla lekarza cudzoziemca)

Pobierz plik

Wniosek W-2D

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (dla lekarza – obywatela państwa członkowskiego UE)

Pobierz plik

Wniosek W-3

Wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej

Pobierz plik

Wniosek W-4

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem (dla lekarza członka izby, który uzyskał obywatelstwo polskie)

Pobierz plik

Wniosek W-4A

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem (dla lekarza członka izby, który uzyskał obywatelstwo polskie)

Pobierz plik

Wniosek W-6

Wniosek o wpisanie na listę członków i do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydanie prawa wykonywania zawodu lekarza (dla lekarza, którego dane znajdują się w ewidencji)

Pobierz plik

Wniosek o wydanie zaświadczeń do Unii Europejskiej lekarza

Pobierz plik

Wniosek o wydanie zaświadczeń do Unii Europejskiej lekarza dentysty

Wniosek o wydanie zaświadczeń do Unii Europejskiej lekarza dentysty

Pobierz plik

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie

Pobierz plik

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz plik

Wniosek - zaświadczenie o braku zastrzeżeń

Pobierz plik

Wniosek dotyczący zmiany adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego (interaktywny)

Pobierz plik

Inne dokumenty

Orzeczenie o stanie zdrowia

Pobierz plik

Powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu na terenie innej OIL

Pobierz plik

Arkusz zgłoszeniowy lekarzy

Pobierz plik

Przeszkolenie w czasie epidemii

oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu pod nadzorem przez okres 3 m-cy

Pobierz plik

oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu po 3 miesięcznym okresie pracy pod nadzorem

Pobierz plik

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?