DOSTĘP DO APLIKACJI SMK – INSTRUKCJA DLA:

SMK – konieczność potwierdzenia przyznanego miejsca szkoleniowego (specjalizacyjnego)

Podręcznik użytkownika SMK

Podręczniki użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia opracowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące m.in. składania wniosków o LEK/LDEK, PES, dostępne są na stronie https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/

Absolwent – po złożeniu wniosku w systemie SMK, winien bezzwłocznie przesłać przez platformę GOV.PL dyplom lekarza/lekarza dentysty (w przypadku lekarzy spoza UE, winien być to dyplom wraz z jego tłumaczeniem oraz zaświadczeniem o nostryfikacji), do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczający uznaje się oryginał zaświadczenia wystawionego przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty.

INSTRUKCJA składania dokumentów przez platformę GOV.PL

Jeżeli niemożliwe jest złożenie wniosku za pomocą platformy gov.pl absolwent zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej wraz z dokumentem tożsamości oraz wskazanymi powyżej dokumentami.


Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać mailowo: smk-serwis@cez.gov.pl oraz telefonicznie:

(22) 19 239

Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?