Ustawy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Pokaż ustawę

Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r.

Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż ustawę

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż ustawę

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Pokaż rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Pokaż rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Pokaż rozporządzenie

Komunikaty

Pismo Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

Pismo Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia dotyczące delegowania lekarzy wykonujących praktykę wykonywaną wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego z jednego podmiotu do innego.

Pokaż komunikat

Pisma MZ

Opinia Ministerstwa Zdrowia ws. zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy.

Opinia Ministerstwa Zdrowia ws. zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie decyzji Ministra Zdrowia na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo warunkowe prawo wykonywania zawodu, lecz nie uzyskał dotychczas w Polsce uznania dyplomu za równoważny w drodze nostryfikacji albo egzaminu LEW/LDEW.

Pokaż pismo

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?