Ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Pokaż ustawę

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

Pokaż ustawę

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Pokaż rozporządzenie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Pokaż rozporządzenie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Pokaż rozporządzenie

Obwieszczenia Ministra Zdrowia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

Pokaż obwieszczenie

Uchwały

Uchwała nr 211/2011 DRL

Uchwała nr 211/2011 DRL w sprawie wysokości opłat za wydawane przez DIL dokumenty

Pokaż uchwałę

Obwieszczenie nr 5/22/VIII Prezesa NRL z dnia 29.04.2022 r.

Obwieszczenie nr 5/22/VIII Prezesa NRL z dnia 29.04.2022 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 1/17/VII NRL z dnia 13.01.2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznania prawa wykonywania zawodu elkarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Pokaż obwieszczenie

Uchwała nr 17/07/V NRL z dnia 14.09.2007 r.

Uchwała nr 17/07/V NRL z dnia 14.09.2007 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Pokaż uchwałę

Stanowiska

STANOWISKO Nr 11/19/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 28 czerwca 2019 r.

STANOWISKO Nr 11/19/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie interpretacji art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Pokaż stanowisko

Inne akty

Kodeks Etyki Lekarskiej

Pokaż kodeks

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?