Opis audytu

Audyt wewnętrzny należy traktować jako sprawdzanie własnych działań w sensie epidemiologicznym w gabinecie i traktować jako możliwość wykrycia słabych ogniw w zakresie ochrony epidemiologicznej. Stanowi on własną ochronę w sensie biologicznym i prawnym.

Ad 1. Należy pamiętać, że sprzęt (autoklaw, unit i pozostały) winien być używany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta:

  • każdy wsad do autoklawu ma być oznakowany wskaźnikiem,
  • biologiczna kontrola autoklawu winna odbywać się 4 razy do roku.

Ad 2. Należy pamiętać, że każda zmiana środka dezynfekcyjnego to jest nowa procedura:

  • roztwory musza mieć opis przygotowania, stężenia i czasu działania,
  • należy określić sposób pakietowania, przechowywania i znakowania instrumentów.

Ad 3.

  • wymagana jest widoczna tablica w gabinecie obrazująca procedurę mycia rąk,
  • mycie rąk – w opisie procedury winna być również informacja kiedy pojemnik na mydło został napełniony i przed każdym nowym wsadem mydła (data) został wymyty i zdezynfekowany,
  • pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym do mycia rąk, postępowanie jak wyżej,
  • płyn do odkażania rąk; opisać jaki, kiedy napełniono pojemnik, oraz wpisać datę przydatności do użycia,
  • lekarz co jakiś czas sprawdza czy asysta myje ręce zgodnie z procedurą.

Drugą wymaganą widoczną tablicą w gabinecie jest tablica przy tacy przeciwwstrząsowej opisująca sposób postępowania w stanach zagrożenia.

Pozostałe procedury nie muszą być uwidocznione w postaci tablic na ścianach gabinetu, ale mają być umieszczone w oznakowanym segregatorze, w miejscu dostępnym do natychmiastowego pobrania.

Ad 4. Wymagane jest opisanie oraz określenia środka myjącego i dezynfekcyjnego z podziałem na mycie sprzętu, powierzchni i podłóg.

Ad 5. Odpady przechowujemy w odpowiednio oznakowanych workach (czerwonych) do 72 godzin, w miejscach schłodzonych. Prowadzimy ewidencje odpadów na odpowiednich drukach.

Ad 6. Brudną bieliznę w praktykach prywatnych pierzemy we własnym zakresie.

Ad 7. Zgodnie z procedurą i odpowiednie karty zgłoszenia.

Ad 8. Badanie to przeprowadza lekarz medycyny pracy i określa czas kolejnego badania.

Ad 9. Zgłaszamy rodzaj choroby na odpowiednich drukach.

Ad 10. Sprawdzamy okres przydatności leków i materiałów raz w miesiącu (prowadzanie odpowiedniego zeszytu)

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?