Umowy zawierane przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Lekarze prowadzący praktyki lekarskie są coraz częściej narażeni na oferty firm, które proponują swoje produkty i usługi przez telefon lub internet.
Z chwilą, gdy lekarz wyrazi w prowadzonej rozmowie telefonicznej lub w formie elektronicznej zgodę na zakup oferowanego produktu lub usługi dochodzi do zawarcia umowy.
W tym miejscu należy wskazać, że lekarz prowadzący praktykę jest przedsiębiorcą i nie korzysta z takiej ochrony jak konsument, a zatem nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od w/w umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
Oznacza to, że jeśli produkt nie odpowiada lekarzowi lub lekarz myślał, że nie zawarł żadnej umowy z daną firmą to i tak będziemy zmuszeni uregulować wszystkie swoje zobowiązania wobec sprzedawcy.
Dlatego w przypadku, gdy dzwoni przedstawiciel firmy lekarz nie powinien prowadzić rozmowy, a już na pewno nie wyrażać zgody na zaoferowany produkt. W przypadku zainteresowania ofertą należy bardzo dokładnie przeczytać wszystkie związane z zakupem produktu dokumenty, w tym umowę z załącznikami i regulaminy, i dopiero wtedy najlepiej w formie pisemnej zawrzeć umowę.
Jeżeli lekarz jest pewny, że nigdy, w żadnej formie nie zawarł umowy przez telefon lub internet, a otrzymał wezwanie do zapłaty za rzekomo zakupiony towar lub usługę, powinien zwrócić się do sprzedawcy o udostępnienie nagrania lub dokumentów elektronicznych, z których wynika, że doszło do zawarcia umowy na odległość.
Natomiast jeśli lekarz otrzymał w w/w sytuacji sądowy nakaz zapłaty, to należy wnieść od niego sprzeciw. Wówczas sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd na posiedzeniu, gdzie lekarz może zawnioskować o dostarczenie przez firmę jako dowodu nagrania rozmowy oraz treści oferty.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?