Wykorzystywanie aparatów rentgenowskich

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający aparatów rentgenowskich są zobowiązani do:

 • prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowania danych w tym zakresie;
 • przekazania informacji wynikających z rejestru w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz do centralnego rejestru dawek;
 • przeprowadzania audytów wewnętrznych co najmniej raz w roku.

Testy eksploatacyjne (podstawowe):

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu;
 • powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu;
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa – co 6 miesięcy;
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące;
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – co 6 miesięcy;
 • kasety – co 6 miesięcy;
 • procesy wywoływania – codziennie;
 • pomieszczenie ciemni – co 6 miesięcy;
 • ocenę zdjęć RTG – codziennie.

Lekarzy dentystów stosujących stomatologiczne aparaty do zdjęć wewnątrzustnych obowiązują testy podstawowe:

 • test rozdzielczości – co 6 miesięcy;
 • test powtarzalności ekspozycji – co miesiąc.

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne):

 • co najmniej raz na 24 miesiące.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej:

 • co 5 lat.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?