Ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Pokaż ustawę

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

Pokaż ustawę

Rozporządzenia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Pokaż rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Pokaż rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Pokaż rozporządzenie

Obwieszczenia Ministra Zdrowia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

Pokaż obwieszczenie

Uchwały

Uchwała nr 211/2011 DRL

Uchwała nr 211/2011 DRL w sprawie wysokości opłat za wydawane przez DIL dokumenty

Pokaż uchwałę

Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Pokaż uchwałę

Załączniki do uchwały Nr 1/17/VII

REGULAMIN szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż załącznik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/17/VII

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta/lekarz stomatolog uzyskiwał zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w okresie od 1990 r. do 1997 r.

Pokaż załącznik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/17/VII

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta/lekarz stomatolog uzyskiwał zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w okresie od 1921 r. do 1989 r.

Pokaż załącznik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/17/VII

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz, lekarz dentysta uzyskiwał specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w okresie od 1951 r. do 2016 r. oraz wykaz czteroznakowych kodów specjalności uzyskiwanych na podstawie tych aktów prawnych

Pokaż załącznik

Uchwała nr 17/07/V NRL z dnia 14.09.2007 r.

Uchwała nr 17/07/V NRL z dnia 14.09.2007 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Pokaż uchwałę

Stanowiska

Stanowisko w sprawie interpretacji art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Stanowisko w sprawie interpretacji art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie ustalania 5-letniego okresu nie wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Pokaż stanowisko

Inne akty

Kodeks Etyki Lekarskiej

Pokaż kodeks

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?