Opinia Ministerstwa Zdrowia ws. zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie decyzji Ministra Zdrowia na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo warunkowe prawo wykonywania zawodu, lecz nie uzyskał dotychczas w Polsce uznania dyplomu za równoważny w drodze nostryfikacji albo egzaminu LEW/LDEW

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?