Opłaty dotyczące rejestracji praktyki

Chcąc wpisać indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy uiścić opłatę w wysokości 118,00 zł, natomiast w przypadku zmiany danych w już zarejestrowanej praktyce (w tym również wykreślenia praktyki) opłata ta wynosi 59,00zł.
Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE droga elektroniczną na Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP SA Oddział 3 we Wrocławiu 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570, Potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty musi zostać dołączone do złożonego wniosku.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?