Zarząd i aktualności SLDiWMW

  • Prezes prof. dr hab. Krzysztof Moroń
  • Z-ca Prezesa dr n. med. Roman Badowski
  • Sekretarz lek. Izabela Czajkowska
  • Skarbnik lek. Stefan Malcewicz
  • Członek zarządu dr hab. Andrzej Wojnar
  • Członek zarządu dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

Osoba do kontaktu: (71) 344 68 28 – Danuta Bujwid – specjalista

Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej wybrało nowe władze

21 maja 2016 r. w sali klubowej Domu Lekarza we Wrocławiu obradowało XII Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej. Dokonano na nim oceny działalności SLDiWMW w latach 2009-2016. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Moroń. Zebranie rozpoczęto od nadania godności członków honorowych Stowarzyszenia. Zostali nimi: prof. dr hab. Zuzanna Morawska i lek. Jan Drozdowski.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, którego główne kierunki rozwoju wytyczył przewodniczący SLDiWMW lek. Jerzy Bogdan Kos, przedstawił wiceprzewodniczący dr n. med. Wiesław Prastowski. Warto podkreślić, że duet ten doskonale się uzupełniał przez całą kadencję i przyczynił się do powzięcia wielu ciekawych inicjatyw. Organizowane raz w miesiącu spotkania gromadziły na sali spore grono lekarzy dzięki umiejętnemu doborowi prelegentów i pięknej oprawie muzycznej. Głównymi wykonawcami byli Anna Jadach – fortepian i Wiktor Kuzniecow – skrzypce. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak spotkania zaduszkowe poświęcone lekarzom, którzy odeszli na wieczny dyżur. Tłumnie było też na noworocznych spotkaniach opłatkowych. Za każdym razem uczestniczyli w nich urzędujący metropolici wrocławscy. Zebrani burzliwymi oklaskami podziękowali ustępującemu zarządowi za jego wieloletnią i owocną pracę.
Zgodnie ze statutem dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym SLDiWMW został prof. dr hab. Krzysztof Moroń. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali: dr hab. Barbara Bruziewicz- Mikłaszewska i dr n. med. Roman Badowski. Funkcję sekretarza powierzono lek. dent. Izabelli Czajkowskiej, a skarbnika dr. n. med. Stefanowi Malcewiczowi. W skład zarządu wszedł również dr hab. Andrzej Wojnar. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: prof. Krzysztof Wronecki, lek. dent. Bogusław Makuch, dr n. med. Anna Cieślińska; a Sądu Koleżeńskiego: dr n. med. Stanisław Solecki, prof. Andrzej Kierzek, prof. Bogdan Łazarkiewicz. Godność honorowego prezesa Stowarzyszenia nadano lek. Jerzemu Bogdanowi Kosowi.

Życzymy nowo wybranym władzom sukcesów i realizacji planów.
K.W.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?