Skrót artykułu Strzałka

Prezes DRL wystosował pismo do ministra zdrowia ws. możliwości kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19 przez lekarzy stażystów. W pierwszych dniach maja pojawiła się pisemna odpowiedź. Wynika z niej, że lekarz stażysta może kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19 w innym podmiocie leczniczym niż miejsce odbywania stażu jedynie na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stanowisko MZ ws. kwalifikacji do szczepień przez lekarzy stażystów

Fot. Pixabay

W ramach odpowiedzi MZ wskazało link do strony ze swoim stanowiskiem w tej sprawie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-ministerstwa-zdrowia-w-sprawiekwalifikacji-do-szczepien-przez-lekarzy-stazystow

  • W piśmie czytamy także:
    Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 21 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
  • Zgodnie zaś z art. 47 ww. ustawy pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?