Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza do współpracy placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z przychodniami POZ w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.
Czego dotyczy opieka koordynowana?

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

  • kardiologii
  • diabetologii
  • pulmonologii
  • endokrynologii

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

  • badania laboratoryjne (np. BNP, UACR, albumina, antyTPO, antyTSHR, antyTG)
  • spirometria
  • EKG wysiłkowe
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca.

Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem. Współpraca z placówkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to możliwość m.in. konsultacji lekarz-lekarz, czyli poprawa jakości leczenia i zmniejszenie oczekiwania w kolejce do specjalisty dla pacjenta. Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Współpracę w powyższym zakresie z przychodniami POZ można realizować na zasadzie umów podpisanych ze specjalistami w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej. W tym przypadku placówka poz wykazuje takiego specjalistę w załączniku harmonogram – zasoby do umowy. Można również zawrzeć umowę podwykonawczą w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej ze wskazaniem jakiej dziedziny dotyczy, np. kardiologia.
Wymagany zasoby personalne oraz sprzętowe wskazane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965).

Więcej na temat budżetu powierzonego opieki koordynowanej można przeczytać pod adresem:

Centrala NFZ – Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z pracownikami DOW NFZ pod numerami telefonów 71 79 79 421, 71 79 79 416, 71 79 79 153.

Tagi: NFZ, opieka koordynowana, POZ, Współpraca

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?