Jak skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej na stałym poziomie

Koleżanki i Koledzy,
lekarze i lekarze dentyści prywatnie praktykujący, informujemy, że chcąc skorzystać z maksymalnej ceny na stałym poziomie 785 zł/MWh plus VAT w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku należy łożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej, do dnia 30 listopada 2022 roku, oświadczenie tzw. odbiorcy uprawnionego

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie statusu:

 1. mikroprzedsiębiorcy – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
 2. małego przedsiębiorcy – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
 3. średniego przedsiębiorcy – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą,

Wypełniony, poniżej zamieszczony wniosek należy złożyć w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres dostawcy lub w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mail sprzedawcy.

We wniosku wskazuje się:

 • dane firmy/praktyki zawodowej,
 • dane osoby uprawnionej do reprezentowania firmy,
 • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE dane na fakturze),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca),
 • szacunkowe zużycie energii elektrycznej za okres od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 • udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udział zużycia energii elektrycznej na inne potrzeby np. gospodarstwa domowego, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

Sekretarz DRL lek. Małgorzata Niemiec

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?