Skrót artykułu Strzałka

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego DRL we Wrocławiu rekomenduje składanie wniosków o modyfikację uprawnień w systemie SMK w formie zdalnej, z wyłączeniem kontaktu osobistego. Absolwenci wyższych uczelni medycznych mogą przesłać wniosek o modyfikację uprawnień oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów za pomocą platformy gov.pl , do czego wymagany jest profil zaufany ePUAP. Osoby, które ukończyły co najmniej 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oraz osoby, które ukończyły co najmniej 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym mogą założyć konto w systemie SMK. Wniosek o modyfikację uprawnień przesłany za pomocą platformy gov.pl powinien wpłynąć do DIL do 14 lipca lub 29 listopada, aby był czas na poprawienie ewentualnych błędów.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?