Kary – Neocate LCP

Koleżanki i Koledzy

w związku z licznymi informacjami i skargami jakie napływają do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu w sprawie kar finansowych, nałożonych na lekarzy, członków DIL za wystawianie recept na środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia, zakwestionowanych  przez NFZ ze względu na przekroczenie w/w kryterium wiekowego, w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zwracam się z prośbą o przesyłanie do DIL informacji dotyczących Państwa przypadku  w przedmiotowym zakresie,  zgodnie z  pytaniami zawartymi w załączonym do komunikatu formularzu.

Informacje proszę przesyłać e-mailowo na adres kary-neocate@dilnet.wroc.pl  do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Uzyskane dane będą stanowiły podstawę do podjęcia przez DIL, w granicach uprawnień ustawowych, stosownych działań oraz wypracowania stanowiska w obronie lekarzy, członków DIL.

 

dr n. med. Paweł Wróblewski
Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?