Dr n. med. Piotr Knast – wiceprezes DRL, przewodniczący Komisji Finansowej DRL, przewodniczący Zespołu ds. remontu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu

Komisja Finansowa oraz Zespół ds. remontu i rozbudowy budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Podobnie jak co roku chciałbym przedstawić Wam sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej oraz Zespołu ds. remontu i rozbudowy budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43.

W minionym roku Komisja Finansowa pracowała w składzie: dr Piotr Knast (przewodniczący), dr Krystyna Gniatkowska-Gładysz, dr Andrzej Stawarski oraz dr Przemysław Janusz.

Pozwolę sobie przypomnieć, że decyzją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej członkowie Komisji Finansowej weszli w skład – powołanego przez Radę – Zespołu ds. remontu i rozbudowy budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43. Ponadto członkami Zespołu są członkowie Rady: dr Alicja Marczyk-Felba, dr Małgorzata Niemiec, dr Bożena Kaniak, dr Leszek Pałka, prezes naszej Izby dr Paweł Wróblewki, skarbnik dr Ryszard Jadach oraz dyrektor biura DIL mgr Maria Danuta Jarosz.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią w roku sprawozdawczym spotkania Komisji Finansowej oraz Zespołu budowlanego odbywały się w formie hybrydowej. W sumie odbyło się sześć takich posiedzeń. Niestety wybuch epidemii wpłynął nie tylko na tryb pracy organów DIL, ale również na postęp prac budowlanych i wydłużenie realizacji naszej inwestycji.

Na szczęście powoli zbliżamy się do jej zakończenia. Nie chcę tutaj wyliczać trudności, z jakimi mierzyliśmy się w ciągu ostatniego roku. Przedstawię raczej obecny stan prac:

  • ukończyliśmy całkowicie części budynku przeznaczone dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, tj.: pierwsze piętro, na którym mieści się sala konferencyjno-szkoleniowa oraz redakcja naszej gazety, drugie piętro w całości przeznaczone na potrzeby sądu lekarskiego oraz trzecie piętro, gdzie znajduje się nasze archiwum. Wszystkie te pomieszczenia zostały już umeblowane i są gotowe do użytku.
  • trwają prace wykończeniowe w restauracji na poziomie parteru budynku 43 oraz w byłej restauracji „Recepta” na poziomie minus jeden budynku 45. Przypomnę, że te dwie części będą tworzyły w przyszłości jeden lokal. Aktualnie prowadzimy rozmowy z przyszłym najemcą i ustalamy z nim szczegóły wykończenia i aranżacji wnętrz. Czekają nas jeszcze prace porządkowe w ogródku na tyłach budynku, gdzie będzie można odpocząć na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję zakończyć ostatecznie budowę do wakacji.

Poza budową zagadnieniami, którymi zajmowała się Komisja Finansowa w minionym okresie sprawozdawczym były:

  • ocena realizacji budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w 2020 roku oraz udział w tworzeniu preliminarza budżetowego na 2021 rok,
  • uczestnictwo w procedurze wyboru firmy odpowiedzialnej za zaprojektowanie nowych serwisów internetowych DIL i opiniowanie związanych z tym wydatków,
  • przygotowanie projektu przebudowy klatki schodowej oraz montażu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej przy al. Matejki 6,
  • opiniowanie bieżących przedsięwzięć finansowych naszej Izby.

Dziękuję wszystkim członkom Komisji Finansowej oraz Zespołu ds. remontu za współpracę w minionym roku.

 

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?