Leszek Pałka – przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL

Sprawozdanie Komisji Sportu, Kultury i Turystyki za rok 2022

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL powołana została uchwałami nr 49/2022 i 77/2022, a regulamin komisji zatwierdzony przez Dolnośląską Radę Lekarską załącznikiem do Uchwały nr 78/2022.

Komisja liczy obecnie 9 członków:
kol. kol. Daroszewska Martyna, Fitrzyk Małgorzata, Głuszek Michał, Markiewicz Zbigniew, Nawrocka Halina, Niemiec Małgorzata, Pardel Michał, Słobodzian Jerzy, Zbieg Stefan.
Przewodniczącym komisji, powołanym Uchwałą DRL 36/2022, jest kol. Leszek Pałka.

Komisja sportu, to jedyna Komisja Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, która stara się zapewnić członkom naszego samorządu zawodowego jak najlepsze warunki do uprawiania przez każdego lekarza niezbędnej dla utrzymania zdrowia, aktywności fizycznej.

Cele działania Komisji Sportu:

 • integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych,
  propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu i czynnej turystyki,
 • koordynowanie imprez sportowych,
 • wspieranie działalności sportowej lekarzy,
 • organizowanie konferencji o tematyce medyczno-sportowej.

Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki aktywności bardzo wielu naszych Koleżanek i Kolegów.
Imprezy sportowe są organizowane lub współorganizowane przez Komisję Sportu. Niektóre z nich uzyskały dofinansowanie i znalazły się w kalendarzu imprez sportowych Komisji Sportu NRL. Zawody miały zarówno charakter lokalny, jak i ogólnopolski. Wszystkie były możliwe jedynie dzięki aktywności lekarzy i tak:

 • kol. Filip Inglot zorganizował I Regaty Żeglarskie 10-12 czerwca 2022 r. na Jeziorze Wieleńskim,
 • kol. Jerzy Słobodzian zorganizował Bieg Lekarzy na Wielką Sowę,
 • kol. Michał Głuszek zorganizował Mistrzostwa Polski lekarzy
  w Jiu-Jitsu.

W ramach komisji bardzo prężnie działa sekcja szachowa. Wrocławscy lekarze to świetni szachiści. Zdobywają wiele prestiżowych nagród w turniejach ogólnopolskich.

Komisja finansuje wynajem sali gimnastycznej dla lekarzy, by w wolnym czasie mogli realizować swoje pasje.

Jak co roku Komisja Sportu dofinansowała Bieg Uniwersytetu Medycznego.

Dzięki pozyskaniu sponsora zakupiliśmy komplet strojów dla naszej drużyny koszykówki.

Dzięki decyzji Dolnośląskiej Rady Lekarskiej po raz kolejny zakupiliśmy partię strojów dla reprezentujących Izbę zawodników różnych dyscyplin sportowych.

Komisja Sportu informuje, że Dolnośląska Izba Lekarska w roku 2022 otrzymała dofinasowanie ze środków Komisji Sportu NRL w wysokości:

 • 1000,00 zł na organizację Mistrzostw Polski Lekarzy w Biegu Górskim,
 • 1000,00 zł na Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu.

Lekarze uczestniczący w imprezach sportowych: Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Świata, olimpiadach, igrzyskach lekarskich zgodnie z regulaminem Komisji Sportu DRL mogą wnioskować do komisji o sfinansowanie lub dofinansowanie uczestnictwa. Zwyczajowo wszyscy członkowie DIL, którzy zwrócili się o dofinansowanie udziału w imprezach sportowych, takie dofinansowanie otrzymali.

Składam gorące podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom tak wspaniale reprezentującym naszą Izbę na zawodach krajowych i zagranicznych, za trud włożony w przygotowywanie się do nich.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?