Katarzyna Jungiewicz-Janusz – przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL

Sprawozdanie Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL za rok 2022

Komisja Współpracy Międzynarodowej DRL prowadziła działania w okresie obejmującym VIII kadencję pod przewodnictwem dr n. med. Urszuli Kanaffy-Kilijańskiej. W skład komisji wchodziło 21 lekarzy/lekarzy dentystów: Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Piotr Cierpikowski, Violetta Duży, Łukasz Gojny, Agnieszka Janus, Marta Kornacka, Ireneusz Łątkowski, Alicja Malczyk-Felba, Iwona Mielczarek-Kawałko, Michał Pardel, Adriana Pietraszkiewicz, Beata Pregiel, Robert Seifert, Małgorzata Sęk, Katarzyna Solarz, Henryk Szlemp, Iwona Świętkowska, Jakub Třnka, Agnieszka Wiśniewska, Patryk Woytala, Dominika Zielonka. W roku 2022 rozpoczęliśmy IX kadencję działalności Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Zgodnie z Uchwałą nr 36/2022 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 21 kwietnia 2022 r. na przewodniczącą Komisji Współpracy Międzynarodowej IX kadencji została wybrana dr n. med. Katarzyna Jungiewicz-Janusz. W wyniku głosowania członków komisji na stanowiska funkcyjne zostali wybrani: zastępca przewodniczącej – lek. Barbara Dziadkowiec-Macek, sekretarz – lek. Łukasz Gojny. Pozostali członkowie Komisji Współpracy Międzynarodowej IX kadencji to: dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, lek. Olena Cherniaieva, lek. Michał Głuszek, lek. Bożena Kaniak, lek. Karolina Lesner, lek. Ewelina Murawska, lek. Michał Pardel, dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz, lek. Henryk Szlemp, lek. dent. Agnieszka Wiśniewska, dr n. med. Patryk Woytala, lek. Dominika Zielonka.

Do głównych zadań Komisji Współpracy Międzynarodowej należy planowanie, organizowanie i koordynowanie zagranicznych kontaktów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Celem utrzymywania kontaktów z zagranicznymi izbami lekarskimi jest integracja oraz wymiana doświadczeń oraz regulacji prawnych w dziedzinie medycyny. Kolejnym zadaniem jest koordynowanie wyjazdów członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za granicę.

Działania Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmowały utrzymanie dobrych, przyjacielskich kontaktów z  Saksońską Izbą Lekarską, wypracowanych w poprzednich latach. Głównym celem podtrzymywania wzajemnych relacji pomiędzy obydwiema Izbami jest wymiana doświadczeń w pracy samorządu lekarskiego oraz ochrony zdrowia. Rok 2022 zapisze się w historii pamięcią o wojnie za naszą wschodnią granicą. Dlatego z początkiem 2022 r. na zaproszenie dr. Erika Bodendiecka, prezesa Saksońskiej Izby Lekarskiej, odbyło się spotkanie z dr. n. med. Pawłem Wróblewskim, prezesem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Jego celem było omówienie możliwości pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym w szczególności dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W okresie sprawozdawczym komisja podejmowała działania mające na celu przygotowanie materiałów informacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informator zwierać miałby dane dotyczące regulacji prawnych oraz różnic systemowych w poszczególnych krajach. Dodatkowo zawarte byłby informacje dotyczące rekomendowanych miejsc w celu odbycia stażu. Ideą współpracy międzynarodowej ma być wymiana doświadczeń.

Ponadto Komisja Współpracy Międzynarodowej DRL w okresie sprawozdawczym pracowała nad zaktualizowaniem regulaminu komisji. Uchwałą nr 114/2022 z dnia 27 października 2022 r. Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zatwierdzono zaktualizowany regulamin.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?