Sprawozdanie z działalności Komisji Młodych Lekarzy za 2015 r.

W dniach 29-31 maja 2015 r. odbyła się w Gdańsku XXIV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Towarzyszyły jej: Konwent Prezesów Izb Lekarskich, Ogólnopolska Konferencja Redaktorów Pism Lekarskich oraz II Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich. Dolnośląską Izbę Lekarską reprezentowali przewodniczący KML lek. Przemysław Janusz oraz członkowie Komisji: Katarzyna Jungiewicz i Łukasz Sroczyk. Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji na temat problemów, z jakimi borykają się na co dzień młodzi lekarze. Mieli oni możliwość zasygnalizowania bolączek zawodowych starszym kolegom oraz reprezentantom izb lekarskich z całej Polski. Konferencja zakończyła się wystosowaniem do ministerstwa zdrowia apeli w sprawach najbardziej nurtujących młodych lekarzy.

W minionym roku reprezentanci KML – Przemysław Janusz oraz Katarzyna Jungiewicz uczestniczyli regularnie w spotkaniach Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. Członkowie KML NRL usiłowali rozwiązywać problemy młodych adeptów sztuki lekarskiej na szczeblu centralnym. W ich obradach brali udział: wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki oraz dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Jolanta Orłowska-Heitzman. Pod koniec roku, w związku ze zmianą na stanowisku ministra zdrowia, ww. lekarze uczestniczyli w spotkaniu, którego celem było zdefiniowanie najbardziej palących problemów młodych lekarzy. Za najbardziej istotne uznano: zakres zmian w przywracanym stażu podyplomowym, ujawnienie pytań z państwowych egzaminów specjalizacyjnych oraz stworzenie ogólnopolskiego systemu naboru na specjalizacje. Wkrótce zostaną one przedstawione ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi.

Lek. Przemysław Janusz –
przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy DRL

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?