Sprawozdanie z działalności Komisji Młodych Lekarzy za 2016 r.

W dniach 20-22 maja 2016 r. odbyła się w Poznaniu XXV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Dolnośląską Izbę Lekarską reprezentowali w imieniu KML przy DIL lek. Przemysław Janusz oraz lek. Katarzyna Jungiewicz. Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przez kilka godzin dyskutował z młodymi lekarzami oraz odpowiadał na nurtujące nas pytania. Konferencja była też doskonałą okazją do rozmów z kolegami z całego kraju na temat problemów, z jakimi borykają się na co dzień młodzi lekarze. Spotkanie zakończyło się wystosowaniem do Ministerstwa Zdrowia apeli w sprawach najbardziej nurtujących młodych lekarzy.

W minionym roku reprezentanci KML – Przemysław Janusz oraz Katarzyna Jungiewicz uczestniczyli regularnie w spotkaniach Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. Członkowie KML NRL usiłowali rozwiązywać problemy młodych adeptów sztuki lekarskiej na szczeblu centralnym. W ramach działań ww Komisji spotkaliśmy się m .in. z nowo wybranym dyrektorem CMKP prof. Ryszardem Gellertem z którym rozmawialiśmy o poprawie jakości i zwiększeniu dostępności do kursów specjalizacyjnych.
W styczniu 2016 r. odbył się zorganizowany przez KML Bal Młodego Lekarza, który spotkał się z żywym zainteresowaniem ze strony kolegów. W następnych latach planujemy kontynuację organizacji balu oraz inne wydarzenia integrujące środowisko młodych lekarzy.

Przemysław Janusz

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?