20 i 21 października br. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje pierwsze spotkanie lekarzy i badaczy akademickich z całej Polski poświęcone medycynie narracyjnej oraz komunikacji w sytuacjach granicznych oraz trudnych. W czasie konferencji chcemy zastanowić się nad uzupełnieniem, a może nawet częściową zmianą dominującego modelu komunikacji, w którym na pozycjach nadawcy niepodzielnie panuje lekarz. Zamierzamy rozmawiać o sposobach przywracania pacjentowi aktywności komunikacyjnej, nadających właściwą rangę jego narracji – aby i on stał się nadawcą, a także o potrzebie rozwijania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy lekarzami a badaczami komunikacji. Chcemy również stawiać pytania, czy w czasie pandemii, gdy dochodzi do zbliżenia stron często uważanych jako antagonistyczne, możliwe jest także nadrobienie strat w obszarach „komunikacyjnie zaniedbanych”, w których przychodzi się zmierzyć z cierpieniem, lękiem, bólem, stratą, żałobą, śmiercią.

Projekt zorganizowania konferencji pozostaje w relacji z ogłoszonym przed kilkoma miesiącami raportem na 100-lecie samorządu lekarskiego upowszechnianym za pośrednictwem Gazety Lekarskiej, i jego przedrukiem w Medium.

prof. dr hab. Aleksander Woźny

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?