Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Szanowni Państwo,
którzy jeszcze nie posiadają kasy fiskalnej, prowadzą działalność gospodarczą i dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. opublikowane w Dz.U. z 7 listopada 2014 poz. 1544.
Zgodnie z nowymi przepisami Ci z Państwa, którzy rozpoczęli świadczenie usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2014 roku lub w latach wcześniejszych, niezależnie od obrotu osiągniętego w 2014 r., będą musieli rozpocząć ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2015 r.
1 marca 2015 r. urządzenie musi być już zgłoszone w urzędzie skarbowym, zafiskalizowane i gotowe do rejestrowania sprzedaży. Warto jednak poszukać odpowiedniej kasy już teraz z uwagi na możliwość większego wyboru.
Spełnienie wymogu fiskalizacji kasy w prawidłowym terminie daje prawo do zwrotu 90% ceny kasy (bez podatku), jednak urząd skarbowy zwróci kwotę nie większą niż 700 zł.

Barbara Mieczkowska – doradca podatkowy

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?