Komunikat ws. częstotliwości przekazywania informacji o Pierwszym Wolnym Terminie.

2019-06-26

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w związku w wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej zostaje zmieniony art. 23 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1510 z póź. zm.), od 1 lipca 2019 r. artykuł ten otrzymuje brzmienie:

„Świadczeniodawca przekazuje każdego jego dnia roboczego do godziny dziesiątej oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający”.

W przypadku rozpoczęcia pracy w danej komórce sprawozdawczej po godzinie 10:00 w danym dniu roboczym (czyli po terminie wyznaczonym do ostatecznego przekazania informacji o pierwszym wolnym terminie według stanu na dzień poprzedzający) należy sporządzić taką informację na koniec dnia roboczego, którego dotyczy dana informacja i przekazać ją do Funduszu w tym samym dniu roboczym.

W przypadku komórek organizacyjnych realizujących świadczenia całodobowo informacja o PWT powinna być sprawozdawana codziennie.

Telefony kontaktowe:

(071) 79 79 365/ 366/ 367

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

WSOZ

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?