Sprawozdanie Komisji Etyki za rok 2022

Dolnośląska Izba Lekarska
Strona główna > Sprawozdanie Komisji Etyki za rok 2022

Jakub Třnka – przewodniczący Komisji Etyki DRL

Sprawozdanie Komisji Etyki za rok 2020

Komisja Etyki pracowała w okresie 01.01.2022 r. – 23.06.2022 r. pod przewodnictwem dr. n. med. Jakuba Třnki. Członkami byli: lek. Aleksander Błaszczyk, lek. Ryszard Jadach, prof. dr hab. Michał Jeleń, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, dr n. med. Marta Pilak, lek. dent. Barbara Polek, lek. dent. Iwona Świętkowska, dr n. med. Andrzej Wojnar, prof. NWSM, dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, dr n. med. Franciszek Zawiślak. W związku rozpoczęciem się IX kadencji Uchwałą nr 36/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Jakub Třnka powołany został do na przewodniczącego Komisji Etyki IX kadencji. Uchwałą nr 68/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zatwierdzono skład osobowy Komisji Etyki DRL: lek. Aleksander Błaszczyk, lek. Ryszard Jadach, prof. dr hab. Michał Jeleń, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, lek. Bożena Kaniak, dr n. med. Marta Pilak, lek. dent. Barbara Polek, dr n. med. Robert Susło, dr n. med. Andrzej Wojnar, prof. NWSM, dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, dr n. med. Franciszek Zawiślak.

Komisja Etyki działa zgodnie z przepisami Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1342), Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1731 ze zmianami) oraz zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Do głównych zadań komisji należy przede wszystkim sprawowanie pieczy oraz nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza. Jej celem jest krzewienie i propagowanie w środowisku lekarskim ogólnych zasad etyki i dentologii zawodu lekarza.

W majowym numerze gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium” z 2022 r. dr n. med. Jakub Třnka zamieścił informację, że Dolnośląska Rada Lekarska wybiera spośród członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej członków Komisji Etyki DRL. Wnioski wraz z opinią zbierane były do 18 maja 2022 r. W roku 2022 odbyły się 3 posiedzenia Komisja Etyki Lekarskiej pod przewodnictwem dr. n. med. Jakuba Třnki. Ze względu na sytuację epidemiologiczną komisja prowadziła posiedzenia w trybie hybrydowym.

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. do Komisji Etyki DRL wpłynęły:

  • 1 sprawa przekazana od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL,
  • 1 pismo (e-mail) dotyczące ataków medialnych oraz hejtu na lekarzy,
  • 2 pisma (e-mail) dotyczące naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej przez lekarzy,
  • pisma z prokuratury oraz sądu z prośbą o powołanie zespołu ds. opiniowania sądowo – lekarskiego.

Powyższe sprawy dotyczyły głównie skarg pacjentów na pracę lekarzy oraz skarg lekarzy na sytuacje konfliktowe z udziałem innych lekarzy w miejscu pracy. Pisma, e-maile były dokładnie analizowane.

Jedna sprawa wymagała szerszych wyjaśnień ze strony lekarza oskarżonego o naruszenie zasad kodeksu etyki. W związku z tym Komisja Etyki DRL prowadząc postępowanie w przedmiotowej sprawie, zaprosiła na posiedzenie lekarza, którego dotyczyły zarzuty w celu udzielenia wyjaśnień. Na wszystkie pisma została udzielona niezwłocznie odpowiedź. W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej sprawy do rozstrzygnięcia przez Okręgowy Sąd Lekarski we Wrocławiu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Etyki Lekarskiej dyskutowali na temat etyki protestu w odniesieniu do środowiska lekarskiego. Członkowie Komisji Etyki DRL zagłębiali się w aspekty teoretyczne i praktyczne wybranych artykułów Kodeksu Etyki DRL.

Przewodniczący Komisji Etyki DRL nawiązał kontakt z Komisją Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej w spawie nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?