Skrót artykułu Strzałka

Przypominamy, że do dnia 15 lutego 2024 roku, zgodnie z ustawą z  dnia 28 lipca 2023 oku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, mają obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich

Przypominamy, że do dnia 15 lutego 2024 roku, zgodnie z ustawą z  dnia 28 lipca 2023 oku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, mają obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich.

A zatem powyższy obowiązek spoczywa także na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju działalności, określa się w szczególności:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
  • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania  standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania,
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia,
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego i wiele innych.

Fot na str.gł. Freepik

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?