TU INTER Polska
Federacja „POROZUMIENIE  ZIELONOGÓRSKIE”
Dolnośląska Izba Lekarska  

zapraszają na

Cykl WEBINAR-ów DLA LEKARZY: 

Lekarz w kryzysie
Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt..
Obrona i profilaktyka

 

Prowadzący: Dariusz Delikat

Lekarz laryngolog i psycholog, trener komunikacji i coach.

Autor wielu programów szkoleniowych oraz artykułów popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianych umiejętności psychologicznych. Od kilku lat  prowadzi szkolenia dla lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Stały współpracownik Medium.

 Rejestracja:

28.09.2023r.  https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-1-/register
05.10.2023 r.  https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-2-/register
12.10.2023 r.  https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-3-/register

Start o godzinie 19:00

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. to przykłady sytuacji trudnych.

Takie sytuacje  mają miejsce  gdy  zaburzona jest równowaga pomiędzy potrzebami i działaniami stron oraz  warunkami w jakich te działania odbywają się.

Znany polski psycholog  Tadeusz Tomaszewski wyróżnił 5 rodzajów sytuacji trudnych:

sytuacje deprywacji – to sytuacje, w których ograniczone są  środki zaspokajające podstawowe potrzeby , sytuacje przeciążenia – wykonywane zadania są trudne, odpowiedzialne, liczba obowiązków jest duża itp., sytuacje utrudnienia – to zaburzenia związane z ograniczeniem lub brakiem środków czy narzędzi potrzebnych do sprawnego wykonywania zamierzonych działań, sytuacje konfliktowe i sytuacje zagrożenia – w których istnieje prawdopodobieństwo utraty tego, co dla danej osoby jest ważne , cenne, istotne (życie, zdrowie, opinia, pozycja społeczna…).

Sytuacje trudne prowadzą do zmian psychofizycznych (zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, spadek koncentracji, przedłużenie czasu reakcji, spadek motywacji..) czego konsekwencją jest  obniżenie poziomu wykonania czynności/zadania oraz zaburzenia komunikacji. Długofalowo sprzyjają pojawianiu się wypalenia zawodowego z jego wszystkimi następstwami.

Specyfika lekarskiej pracy sprawia, że sytuacji trudnych w życiu medyka jest aż nadto.

Sposobem na ich unikanie, a jeśli się pojawią, skuteczne rozwiązywanie, są umiejętności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych czyli zachowaniach interpersonalnych, pozwalających na wyrażanie własnych uczuć, oczekiwań, opinii, praw w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy i jednocześnie respektujący uczucia, oczekiwania, opinie oraz prawa innych osób.

Wymienionym kwestiom przeglądniemy się bliżej na szkoleniach, na które Państwa zapraszamy.

PANEL I, 28.09.23

Sytuacje trudne

 1. Rodzaje i charakterystyka sytuacji trudnych
 2. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych
 3. Efektywne i nieefektywne zachowania obronne
 4. Zarządzanie relacjami i emocjami w warunkach stresu i przeciążenia
 5. Sytuacje trudne w życiu zawodowym lekarza (agresja, konflikty, roszczenia, manipulacje, dr Google, zdarzenia niepożądane, hejt…)
 6. Asertywność sposobem na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
 7. Postawa asertywna i sposoby jej umacniania
 8. Cechy komunikacji asertywnej

PANEL II,  05.10.23

Komunikacja w sytuacjach trudnych

 1. Podstawowe i zaawansowane techniki komunikacji asertywnej oraz ich zastosowanie w sytuacjach trudnych
 2. Efektywnie wyrażanie oczekiwań
 3. Skutecznie odmawianie i określanie granic
 4. Wyrażanie opinii – pochwały i krytyka
 5. Przyjmowanie komplementów i krytyki
 6. Reagowanie na trudne zachowania pacjentów i współpracowników
 7. Prezentowanie własnych poglądów i polemika z poglądami innych
 8. Rozwiązywanie konfliktów

PANEL III, 12.10.23

Lekarz w obliczu szczególnej sytuacji trudnej –  zdarzenia niepożądanego

 1. Zdarzenia niepożądane: przyczyny, rodzaje, charakterystyka
 2. Napięcie i stres związany ze zdarzeniem niepożądanym i sposoby ich redukcji
 3. Komunikacja z pacjentem/rodziną po zdarzeniu niepożądanym
 4. Zasady komunikacji z przedstawicielami instytucji i prawnikami
 5. Wsparcie w miejscu pracy
 6. Pomoc psychologiczna.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?