Strzałka Wróc do kalendarium

Kurs specjalizacyjny obowiązkowy PRAWO MEDYCZNE

10.10 - 12.10

on-line
on-line | 10.10 08:00 - 12.10 16:00

Kiedy: 10 października 2022 - 12 października 2022

Gdzie: on-line, on-line

Organizator: Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Kierownik naukowy: dr hab.n.pr.Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Zapisy na kurs wyłącznie przez formularz CMKP.

Kurs specjalizacyjny obowiązkowy PRAWO MEDYCZNE
Zapisy na kurs wyłącznie przez formularz CMKP.
10 października 2022, poniedziałek
 

 

8.00-10.15

 

 

Dr hab.n.prawnych

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza dentysty, standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą medyczną, zgodność z dostępnymi środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, zgodność z zasadami etyki lekarskiej). Prawa i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. Prawa i obowiązki pacjenta
10.15-10.30 PRZERWA
10.30-12.00 Dr hab.n.prawnych

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych.
12.00-12.15 PRZERWA
12.15-14.30  

Dr n.med.

Katarzyna Połtyn-Zaradna

Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej, organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze środków publicznych)
11 października 2022, wtorek
8.00-8.45 Dr n.med.Paweł Wróblewski Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich
8.45-10.15 Dr n.prawnych

Ewa Wójtowicz

Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, prawne formy prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza dentysty
10.15-10.30 PRZERWA
10.30-11.15 Prof.dr hab.Dariusz Patrzałek Problemy prawne przeszczepiania
11.15-12.00 Dr n.med.Anna Orońska Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych
12.00-12.15 PRZERWA
12.15-13.00 Dr n.med.

Monika Kantorska-Janiec

Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień
13.00-14.30 Mgr Aleksandra Stebel Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego
12 października 2022, środa
 

8.00-11.00

Dr hab.n.prawnych

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz przerywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i leczeniem chorób zakaźnych
11.00-12.30 Dr n.prawnych Witold Jakimko Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna
12.30-14.00 Dr n.med.Jakub Trnka Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu
14.00-15.30 Dr hab.n.prawnych

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Test i zaliczenie kursu

Kurs specjalizacyjny obowiązkowy PRAWO MEDYCZNE

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?