Skrót artykułu Strzałka

Zaproszenie do udziału
w Ogólnopolskim Kongresie Historii Medycyny w setną rocznicę
I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924–2024)

Zaproszenie do udziału
w Ogólnopolskim Kongresie Historii Medycyny w setną rocznicę
I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924–2024)

Wrocław, 15–17 maja 2024 r.
Miejsce obrad: Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1) i Sala Konferencyjna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (al. Matejki 6)

Organizator
Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych
Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Komisja Historyczna Wojskowej Izby Lekarskiej
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zgłaszania referatów na „Ogólnopolski Kongres Historii Medycyny w setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924–2024)”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15–17 maja 2024 roku. Sądzimy, iż jego temat zainteresuje badaczy dziejów medycyny z całego kraju. Do udziału w Kongresie zapraszamy historyków wszystkich dziedzin medycyny, literaturoznawców, filmoznawców i historyków sztuki, którzy zechcą przedstawić wyniki swoich badań dotyczących dziejów medycyny polskiej i jej wkładu w rozwój medycyny światowej a także obrazów lekarek i lekarzy polskich oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w literaturze faktu, filmie i innych tekstach kultury. Przedmiotem badań mogą być materiały archiwalne, zapiski autobiograficzne, listy i inne dokumenty osobiste, a także twórczość artystyczna lekarek i lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Chcielibyśmy wydać recenzowany tom przedkongresowy i wręczyć egzemplarze autorskie podczas obrad. Prosimy o nadsyłanie tekstów do końca lutego 2024 r. Podczas Kongresu jego uczestnicy wygłoszą skrócone wersje swoich rozdziałów zamieszczonych w monografii zbiorowej. Referenci, którzy zechcą zamieścić w niej swoje teksty, proszeni są o partycypowanie w kosztach jej wydania (600 PLN). Książka ukaże się w jednym z wydawnictw z listy ministerialnej. Czekamy na Państwa zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Proponowane sekcje i ich kierownicy
Lekarska I – Wojciech Ślusarczyk
Lekarska II – Ryszard W. Gryglewski
Stomatologiczna – Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Farmaceutyczna – Anita Magowska
Medycyna wojskowa – Krzysztof Kopociński i Zbigniew Kopociński
Przyrodolecznictwo, uzdrowiska – Bożena Płonka-Syroka
Higiena – Walentyna Korpalska
Pielęgniarska – Bożena Urbanek
Eugenika – Krzysztof Prętki
Medycyna wielokulturowa – Ewa Baum
Rehabilitacja – Mariusz Migała
Stowarzyszenia medyczne i czasopisma; polscy historycy medycyny – Dariusz Lewera
Medycyna a literatura, film i sztuki piękne – Edward Białek i Katarzyna Nowakowska

Komitet naukowy
Dr hab., prof. UMK Wojciech Ślusarczyk – przewodniczący; prof. dr hab. Ewa Baum; dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska; prof. dr hab. Andrzej Gładysz; prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski; prof. dr hab. Andrzej Kierzek; dr n. med. Zbigniew Kopociński; dr hab. Walentyna Korpalska; prof. dr hab. Anita Magowska; dr hab., prof. PO Mariusz Migała; dr hab. Katarzyna Nowakowska; prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka; prof. dr hab. Bożena Urbanek; dr hab., prof. NWSM dr hab. Andrzej Wojnar

Komitet organizacyjny
Dariusz Lewera – przewodniczący; Edward Białek; Jacek Bondyra; Radość Gansiniec; Maria Danuta Jarosz; Krzysztof Kopociński; Maja Matthews-Kozanecka; Magdalena Mazurak; Małgorzata Niemiec; Marek Nikiel; Krzysztof Prętki; Justyna Radłowska; Barbara Wasiewicz; Krzysztof Wronecki

Kontakt
Edward Białek (tel. 536 555 350; mail: edward.bialek@uwr.edu.pl)
Dariusz Lewera (tel. 791 663 339; mail: djlewera@gmail.com)

 

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?