Zwolnienie z opłat

Wynajmujący zostanie zwolniony z opłat, jeśli spełni jednocześnie następujące kryteria:

  • we wniosku o wynajem sali wyrazi wolę współorganizowania wydarzenia z Dolnośląską Izbą Lekarską.
  • prześle na adres e-mail: dil@dilnet.wroc.pl wypełniony wniosek o wynajęcie sali i dołączy do wniosku – program przedsięwzięcia.
  • w materiałach informacyjnych/promujących wydarzenie umieści logotyp DIL wraz z adnotacją: „Współorganizatorem szkolenia/konferencji/spotkania jest Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu”.
  • powiadomi uczestników spotkania, że współorganizatorem wydarzenia jest Dolnośląska Izba Lekarska.

Zaloguj się

Jesteś tu pierwszy raz? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?